เวิลด์ 141 สถิติ

จำนวนผู้เล่น: 6818
หมู่บ้านทั้งหมด: 27.133 (3.98 ต่อผู้เล่น)
หมู่บ้านของผู้เล่น: 8.763
หมู่บ้านคนเถื่อน: 18.361
สถานะเซิร์ฟเวอร์: เปิด
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: 26 วัน
ผู้เล่นออนไลน์: 502
ข้อความที่ถูกส่ง: 29.947 (4.39 ต่อผู้เล่น)
โพสต์ในฟอรัม: 15.441 (2.26 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: 275.135 (40.35 ต่อผู้เล่น)
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: 2.728 (0.40 ต่อผู้เล่น)
จำนวนเผ่า: 373
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: 2.711
คะแนนทั้งหมด: 16.665.253 (2.444 ต่อผู้เล่น, 614 ต่อหมู่บ้าน)
ทรัพยากรทั้งหมด:
 • 119.909.309
 • 114.200.557
 • 125.269.184
กองกำลังทั้งหมด:
 • 5,323 ล้าน
 • 3,639 ล้าน
 • 3,329 ล้าน
 • 866.779
 • 1,681 ล้าน
 • 255.406
 • 189.694
 • 60.552
 • 977
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น:
 • 781
 • 534
 • 488
 • 127
 • 247
 • 37
 • 28
 • 9
 • 0
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน:
 • 196
 • 134
 • 123
 • 32
 • 62
 • 9
 • 7
 • 2
 • 0
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: Guest250583
เผ่าใหม่ล่าสุด: Fahri

ข้อมูลเหล่านี้ถูกอัปเดทล่าสุด: วันนี้เวลา 18:35